cấp sổ đỏ

Vẫn có thể cấp sổ đỏ cho đất cơi nới trái phép hay không?

Nghị định còn nêu rõ, trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại